Fundacja Piękna Polska

Wydawca “Państwa Chrześcijańskiego”. Fundacja powstała w celu ochrony wartości cywilizacji chrześcijańskiego Zachodu oraz obrony i sławienia łacińskiej kultury Polski i Polaków. Naszą podstawą ideową jest klasyczny prymat piękna, dobra i prawdy, pojmowany zarówno jako cel i środek działania w życiu narodu i jednostki. Promujemy i chronimy polski styl życia, przemysł i rzemiosło, wspieramy misję Kościoła.

Wydawnictwo AGAPE

Wydawnictwo Agape zostało założone w 2001 r. przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w celu ewangelizacji za pośrednictwem prasy oraz książek o tematyce religijnej i społecznej. Wydaje m.in. czasopismo “Miłujcie się!” oraz wiele innych materiałów z zakresu tematyki religijnej i społecznej.

Kontrrewolucja.net

Niezależny portal informacyjno-publicystyczny. Teksty w duchu kontrrewolucyjnym. Kościół, tradycja, ojczyzna, naród i wolność