1. Portal panstwochrzescijanskie.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Każdy Użytkownik zgadza się na przestrzeganie go.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 1. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu panstwochrzescijanskie.pl Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że portal ma charakter chrześcijański, zaś autorzy reprezentują katolicki punkt widzenia.
 1. Wydawcą portalu panstwochrzescijanskie.pl jest Fundacja Piękna Polska, ustanowiona przez Przemysława Daszyka dnia 30 czerwca 2014 roku, której siedziba znajduje się w Częstochowie przy ul. Bór 8, 42-200 Częstochowa, KRS 0000523920.
 1. Redakcja zastrzega prawo do umieszczania na portalu materiałów reklamowych.
 1. Wszelkie materiały, w szczególności logo, zdjęcia oraz treści podlegają ochronie praw autorskich i pokrewnych.
 1. Istnieje zakaz przedrukowywania całości lub części tekstów lub używania zdjęć redakcyjnych (podpisanych) bez zgody Wydawcy.
 1. Prawa autorskie do tekstów opublikowanych na portalu panstwochrzescijanskie.pl, o ile nie podpisano wyraźnie inaczej, przysługują Wydawcy.
 1. Użytkownikowi wolno korzystać z portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o ochronie baz danych.
 1. Zamieszczając materiały na portalu, Użytkownik oświadcza, że ów materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich lub że posiada wszelkie uprawnienia jak również zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach serwisu panstwochrzescijanskie.pl, nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 1. Materiały w rozumieniu regulaminu panstwochrzescijanskie.pl to wszelkiego rodzaju teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały wideo, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu panstwochrzescijanskie.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a przede wszystkim do:
 • niezamieszczania treści gloryfikujących totalitarne ustroje lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną);
 • niezamieszczania treści powszechnie przyjętych za wulgarne
 • niezamieszczania treści powszechnie przyjętych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • niezamieszczania treści gloryfikujących zażywanie narkotyków bądź nielegalnych środków odurzających, a także zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 • niezamieszczania treści pornograficznych;
 • nieobrażania innych użytkowników portalu, niepublikowania treści zawierających groźby karalne a także treści o charakterze bezprawnym;
 • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez zgody Wydawcy.
 1. Redakcja ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za:
 • sposób, w jaki użytkownicy korzystają z portalu a także za wszelkie wynikłe z tego skutki
 • komentarze oraz materiały zamieszczane przez Użytkowników portalu panstwochrzescijanskie.pl
 • jakiekolwiek szkody wynikające z działań użytkowników portalu panstwochrzescijanskie.pl niezgodnych z obowiązującym prawem a także postanowieniami regulaminu portalu panstwochrzescijanskie.pl
 • poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a przede wszystkim włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.
 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług portalu po dokonaniu zmian oznacza ich akceptację. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 1. Osoby zamieszczające wypowiedzi w serwisie panstwochrzescijanskie.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.